Poljička cesta 19, Split, Tel: 021/ 370 235,

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak: 8 - 20h non-stop
subota 8 - 12h


3D-Dent lokacija
Kontakt

Kontakt:
tel: +385 21 370 235
Adresa:
Poljička cesta 19, Split
E-mail:
3d-dent@st.t-com.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak: 8 - 20h
subota: 8 - 12h

Pronađite nas na Facebooku:
    3D-Dent Facebook
Naziv tvrtke:
3D-Dent d.o.o. društvo za snimanje ortopanom
OIB: 83675605926
IBAN: HR 82 2402 0061 1005 9071 9

Voditelj zbirke osobnih podataka:
3D-DENT d.o.o., Poljička cesta 19, Split
OIB 83675605926
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Damir Mihalec
Adresa rada: Poljička cesta 19, Split
Službeni telefon: tel: +385 21 370 235
Službeni mail: 3ddent.split@gmail.com


Slanjem društvo 3D-Dent d.o.o. Vaše podatke obrađuje u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva na osnovu legitimnog interesa. Imate pravo svoju suglasnost u svakom trenutku povući. Više informacija pronaći ćete ovdje.